Præsentation

Jeg har altid været optaget af at inspirere og skabe læring. I et godt læringsmiljø sker der mange små og store pædagogiske mirakler: magiske øjeblikke hvor alle bliver ført med af inspiration og trang til nye udfordringer. Læring skaber liv og glæde. Det er som at være på vej ind i det smukkeste læringslandskab og fornemme retning og horisont. Jeg er meget optaget af, at læring og undervisning er en kunstart. For mig er det tydeligt, at kunsten ligger i at skabe intensitet i læringssamværet.


Min baggrund

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) fra Aarhus Universitet i 1988. 

I 32 år har jeg arbejdet indenfor pædagogisk og psykologisk efter- og videreuddannelse. Jeg har uddannet rigtig mange neuropædagoger, PPR psykologer, speciallærere, specialpædagoger, PPR ansatte konsulenter etc. 

Siden 1986 har jeg været ansat på  Det Jyske Musikkonservatorium, Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg Universitet, Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagogiske Universitet, Jysk Center for Videregående Uddannelse, Aarhus Universitet og de seneste 15 år på VIA University College. 

I alle årene har jeg nydt at arbejde med undervisning, formidling og uddannelsesudvikling. 


Mine undervisningsområder

  • Neuropsykologi og neuropædagogik,
  • Special- og socialpædagogik
  • Social, emotionel og eksistentiel intelligens
  • Læreprocessens psykologi
  • Flow og meningsfuldhed
  • Musikkens psykologi og pædagogik
  • Positiv psykologi og Positiv pædagogik 


Forfattervirksomhed

Min forfattervirksomhed omfatter udgivelse af adskillige fagbøger - som forfatter, medforfatter, redaktør eller bidragyder. Desuden har jeg skrevet mange faglige artikler. I en længere årrække var jeg ansvarshavende redaktør på det pædagogisk/psykologiske tidsskrift "Kognition & Pædagogik" (udgivet af Dansk Psykologisk Forlag).  Se liste over publikationer:


Om musik og det musiske i læringsmiljøet

Forud for min psykologuddannelse har jeg været musiker og musiklærer (ansat på bl.a. Aarhus Musikskole). Jeg har 6 års musikeruddannelse fra hhv. Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium

I min fritid spiller jeg jazz og musik fra Balkan. Mit instrument er kontrabas.