Liste over udgivelserLyhne, J., (2022). Pædagogisk observation. Tidlig opsporing af svigt og mistrivsel. VIA. https.//viden.via.dk/evu/paedagogisk-observation-tidlig-opsporing-af-svigt-og-mistrivsel

Lyhne, J. & Nielsen, A. M., L. (2021). DPU som hjælperedskab i forhold til seksualitet. I.

Nansen, L. N., Sørensen, K., Olsen, M. E. & Eifer, D. (red.). Seksualitet og udviklingshandicap. Oligo

Lyhne, J., (2020). Hvad er et kreativt menneske? I. Boelt, V., Jørgensen, M. & Littauer, A. (red.).

En mere kreativ skole.. KvaN,

Lyhne, J., (2020). Neuropædagogik - brug viden om hjernen i dit pædagogiske arbejde. VIA. https.//viden.via.dk/evu/neuropaedagogik-brug-viden-om-hjernen-i-dit-paedagogiske-arbejde

Lyhne, J., (2020). Kort & godt om neuropædagogik & neuropsykologi. Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J., (2020). Udviklings-, lærings- og trivselsfællesskaber. I. Bjørnshave, I. A. (red.). Kvalitet i social- og specialpædagogik. grundbog til pædagoguddannelsen. Dafolo,

Lyhne, J. & Nielsen, A. M., L. (2019). DPU i praksis. veje til en styrket pædagogisk praksis ud fra Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år. Dansk Psykologisk Forlag.

Linder, A. & Lyhne, J. (2018). Pædagogisk engagement og relationel musikalitet, Kunsten at skabe trivsel og vitale læringsfællesskaber, Dafolo.

Lyhne, J. (2018), Forståelse af hele barnet i dets mange kontekster, i. Artikelhæfte. Fremtidens krav til psykologer i PPR, KL og Dansk Psykologforening

Lyhne, J. (2018). Det gode mindset; mellem kontrol og frihed. i. Liv i Skolen, Temanummer. Dynamisk Mindset, 2018/1, s. 6 – 14

Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2017). Udviklingsbilleder, Barnets udvikling fra 0 til 10 år, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. (2016). Michael og Mozarts "mirakler" – Et musikalsk essay om Kognition & Pædagogik, Kognition & Pædagogik - 101, i Kognition & Pædagogik; 101, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J.& Fredens, K. (2016) Kognition & Pædagogik - 101, i Kognition & Pædagogik; 101, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. (red.) & Fredens, K. (red. 2016). Temanummer. "101" (Kognition & pædagogik; 101), Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J.& Nielsen, A. M. L. (2016). Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse – Voksne (og børn og unge) med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 2. reviderede udgave, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2016). Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år, 3. reviderede udgave, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. (2015. Neuropædagogik og livsduelighed, i. Linder, Anne (red., 2015). Livsduelighedens pædagogik. Faglige pointer til den relationsprofessionelle, Forlaget Dafolo

Lyhne, J. (red.) & Linder, A. (red. 2015). Temanummer. Livsduelighed (Kognition & pædagogik; 95), Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J. (2014). Socialitet og læring, i. Jacobsen, J. C. (red., 2014). Lærerens grundfaglighed. mentalisering som arbejdsredskab, Forlaget Billesø & Baltzer

Lyhne, J. (red.) & Thybo, P. (red. 2014). Temanummer om Neuropædagogik – Liv og læring (Kognition & pædagogik; 93), Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J. (2014). Fornemmelsen af verden. Mentalisering og relationer, i Kognition & pædagogik; 93, Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J. (2014). Neuropædagogiske uddannelsesmuligheder i Danmark. En status, i Kognition & pædagogik; 93, Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2014). Kunsten at beskrive udvikling og trivsel hos voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, in Social udvikling, 2014, nr. 2

Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2014). Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse - Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2013). Kunsten at beskrive udvikling og trivsel. hos voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ViPU Viden 15. årgang · nr. 2 · juni 2013, Videnscenter for Oligofrenipsykiatri, ISSN 1399-7475.

Lyhne, J. & Nielsen, A. M. L. (2012). Dansk pædagogisk udviklingsbeskrivelse 0 til 6 år, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. (2012). Forord, I. Chemi, T.. Kunsten at integrere kunst i undervisningen. Aalborg Universitetsforlag

Lyhne, J. (2012). At fange den langsomme rytme, i Kognition og Pædagogik. 22, 84, s. 36-47, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. (red.) & Linder, A. (red.) 2012. Temanummer om Langsommelighedens pædagogik (Kognition & pædagogik; 84), Dansk Psykologisk Forlag.

Lyhne, J. (red.) (2011). Temanummer om Evolution kognition og læring, Kognition & Pædagogik, 2011, nr 80, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2011). Om erkendelsesprocessernes historiske udvikling, i. Kognition & Pædagogik, 2011, nr 80, s. 52 – 58, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (red.) (2010). Temanummer om Mindfulness, Kognition & Pædagogik, 2010, nr 77, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2010). Mindfulness. den tredje bølge? , i. Kognition & Pædagogik, 2010, nr 77, s. 2 – 5, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2010). Kreativitet, bevidsthed og meditation. en samtale med musikeren Peter Bastian, i. Kognition & Pædagogik, 2010, nr 77, s. 68 – 82, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2009). Kreativitet og flow i teamet. om musikalitet i samarbejde og i livet, Tidsskriftet Liv i skolen (Temanummer. Selvstyrende team i skolen). - Årg. 11, nr. 1 (2009), S. 38-43

Lyhne, J. (red.) (2009). Temanummer om Hjerne, bevidsthed og undervisning, Kognition & Pædagogik, 2009, nr 72, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. & Steffensen, B. (2009). Hjerne, bevidsthed og undervisning, i. Kognition & Pædagogik, 2009, nr 72, s. 2 – 5, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (red.) (2008). Temanummer om Musikalitet og læring, Kognition & Pædagogik, 2008, nr 70, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. & Holgersen, S. E. (2008). Musikalitet og læring, i. Kognition & Pædagogik, 2008, nr 70, s. 78 – 86, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. & Teilmann, K. S: (2008). Lyst til livet. om læreprocessens musikalitet, i. Kognition & Pædagogik, 2008, nr 70, s. 78 – 86, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2008). Grænser for refleksion . et musikalsk essay Tidsskriftet Kvan, temanummer om refleksion. - Årg. 28, nr. 81 (2008). - S. 98-110

Lyhne, J. (2008). Janushovedeffekten . en musikalsk metafor, Tidsskriftet Liv i skolen (Skolestart). - Årg. 10, nr. 2 (2008). - S. 64-66

Lyhne, J. (2008). Læringsøjeblikkets magi . om kunsten at skabe positive udviklings- og læringsmiljøer, Tidsskriftet Liv i skolen, temanummer om sundhed. - Årg. 10, nr. 1 (2008). - S. 42-45

Lyhne, J. & Knoop, Hans Henrik (red.) (2008). Positiv psykologi - positiv pædagogik, København, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2007). Emotion og læring i. Kognition & Pædagogik, 2007, nr 66, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2007). Socialitet og læring i. Kognition & Pædagogik, 2007, nr 65, Dansk psykologisk forlag.

Lyhne, J. (2007). Forord i Lynge, Bente. Anerkendende pædagogik, København, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. (2007). Forord i Sigmundsson, H. & Haga, M.. Udvikling af færdigheder hos børn, København, Dansk Psykologisk Forlag

Lyhne, J. & Knoop, H.-H. (Red.). (2005). Et nyt læringslandskab - Flow, intelligens og det gode læringsmiljø. Dansk Psykologisk Forlag. Med bidrag af. Andersen, F. Ø.; Bastian, P.; Csikszentmihalyi, M.; Gardner, H.; Pinker, S.; Wiske, M. S.; Turkle, S.; Knoop, H.-H. & Lyhne, J.

Lyhne, J. (2005). Kunsten at skabe optimale læringsmiljøer, Kognition & Pædagogik, Temanummer om Lov og Læring, vol, 15, nr 55, s. 4 - 7

Lyhne, J. og Rasmussen, K. (2005). Læreplaner, Kognition & Pædagogik, Temanummer om Lov og Læring, vol, 15, nr 55, s. 54 - 64

Lyhne, J. (2004). Pausen. et musikalsk essay om stilhed, Kognition & Pædagogik, Temanummer om Det Virtuelle, vol, 14, nr 54, s. 34 - 41

Lyhne, J. (2004). Det forsømte forår. en musikalsk metafor om opgaveskrivning og flow, Kognition & Pædagogik, Temanummer om Flow, vol, 14, nr 52, s. 8 - 13

Lyhne, J. (2004). Kollektivt flow. Et interview med musikeren Peter Bastian, Kognition & Pædagogik, Temanummer om Flow, vol, 14, nr 52, s. 42 - 57

Lyhne, J. (2003). Læringens fundament. om rundkredsens pædagogik, Kognition & Pædagogik, vol, 13, nr 50, s. 6 - 9

Lyhne, J. (2003). Børnenes by - for byens børn. Om Århus Kommunes Børne- og Ungeråd, Kognition & Pædagogik, vol, 13, nr 50, s. 27 - 32

Lyhne, J. (2002). Kommunen i børnehøjde, in. Hansen, L. (red.) Børnekonventionen i Danmark. Forlag. BørnerådetLyhne, J. m.fl. (1992). Hvordan gik det?. en interview-undersøgelse af traumatisk tetraplegi, Aarhus Kommunehospital

Lyhne, J. (1991). Rapport over et studiekredsforløb om musikpædagogik, 1991. 43 sider, Forlag. Det jydske Musikkonservatorium

Lyhne, J. (1988). Tetraplegiundersøgelse . et pilotprojekt som forberedelse til en undersøgelse af tetraplegibehandlingen i Danmark, Forlag. Psykologisk Institut, Aarhus Universitet